Rejestracja/Registration

Dane osobowe/Personal data

Details for invoice

(if you leave the fields empty, then the invoice will be issued for a natural person; the proforma invoice and the final invoice will be sent to you as pdf files to the e-mail address written in the form)

Dobrowolne zgody Uczestnika / Voluntary consent

Prosimy o zaznaczenie wybranego pola poprzez wstawienie znaku „X”. Zaznaczenie pola TAK oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola bądź zaznaczenie pola NIE oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być bezpłatnie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Voluntary consent of the Participant. Please put “X” next to the chosen answer. Please tick “YES” to give your consent. If you do not tick any field or you tick “NO” it shall mean no consent. Giving consent is voluntary; consent can be withdrawn at any time free of charge. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing carried out on the basis of the consent prior to its withdrawal. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w informatycznej bazie Fundacji Wspierania Rozwoju Kardiologii Interwencyjnej z siedzibą przy ul. Siedliczan 19, 52-340 Wrocław stworzonej w celu prowadzenia działań związanych z organizacją konferencji.

I give consent for my personal data to be kept and processed in the IT database of Foundation for the Development of Interventional Cardiology with the registered office at ul. Siedliczan 19, 52-340 Wroclaw, for the purpose related to the organization of the Conference.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją kolejnych edycji konferencji Wroclaw Rotablation Meeting za pośrednictwem poczty elektronicznej od Fundacji Wspierania Rozwoju Kardiologii Interwencyjnej z siedzibą przy ul. Siedliczan 19 we Wrocławiu (52-340), oraz Grupy casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-312) przy ul. Rodawskiej 26.

I give my consent to receive information by electronic mail related to the organization of subsequent editions of the Wroclaw Rotablation Meeting conference from Development of Interventional Cardiology with the registered office at ul. Siedliczan 19, 52-340 Wroclaw and Grupa casusBTL Sp. z o.o. with registered office in Poznań (61-312), ul. ul. Rodawska 26.

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości w informatycznej bazie Fundacji Wspierania Rozwoju Kardiologii Interwencyjnej z siedzibą przy ul. Siedliczan 19 we Wrocławiu (52-340), stworzonej w celach marketingowych.

I give consent for my personal data to be stored and processed in the IT database of Development of Interventional Cardiology with the registered office at ul. Siedliczan 19, 52-340 Wroclaw, created for marketing purposes.

Wyrażając powyższe zgody lub którąkolwiek z nich przyjmuję do wiadomości informacje przekazane przez administratora dotyczące przetwarzania moich danych osobowych – Obowiązek Informacyjny Fundacja Wspierania Rozwoju Kardiologii Interwencyjnej, Grupa casusBTL Sp. z o.o. 

By giving my consent to the above, I accept information provided by the controller concerning the processing of my personal data – Information Fundacja Wspierania Rozwoju Kardiologii Interwencyjnej, Grupa casusBTL Sp. z o.o. 

233,46 PLN per night. (dla obywateli polskich nocleg bezpłatny)

Please settle the payment at the hotel reception on arrival

Warsztaty/Workshops

Udział/Participation

(dla obywateli polskich udział bezpłatny)

Suma/Sum: 0 PLN